13. Rugăciune şi încredere.

O viaţă de încredere. "O viaţă trăită în Hristos este o viaţă de pace lăuntrică. Nu va fi extaz sentimental, ci o încredere statornică, plină de pace. Speranţa ta nu se află în tine însuţi; ea este în Hristos. Slăbiciunea ta se uneşte cu puterea Lui, neştiinţa ta cu înţelepciunea Lui, nesiguranţa ta cu puterea Lui dăinuitoare. Astfel, tu nu trebuie să te bizui pe tine însuţi, nu trebuie să îngădui minţii să se ocupe de eul tău, ci să te încrezi în Hristos. Mintea ta să se ocupe de iubirea Lui, de frumuseţea şi desăvârşirea caracterului Său. Hristos în lepădarea Sa de sine, Hristos în umilinţa Sa, Hristos în toată curăţia şi sfinţenia Sa, Hristos în nespus de marea Sa iubire ‑ iată care trebuie să fie subiectul contemplării tale. Numai iubindu‑L, imitându‑L şi depinzând în totul de El vei putea fi transformat după chipul şi asemănarea Sa." Calea către Hristos, p. 70,71.

Încredeţi-vă în El. "În inima lui Hristos, în care domnea o desăvârşită armonie cu Dumnezeu, era o pace deplină. El nu era niciodată măgulit de laude şi nici zdrobit de acuzaţii şi dezamăgiri. Chiar în timpul celei mai mari împotriviri şi celei mai crude purtări faţă de El, avea încă inima plină de curaj. Dar mulţi din cei ce se numesc urmaşi ai Lui, au inima plină de griji şi nelinişti, deoarece se tem să se încreadă cu totul lui Dumnezeu." Hristos Lumina Lumii, p. 330.

Dumnezeu va ajuta pe aceia care se încred în El. "Dumnezeu vrea să facă lucruri mari pentru aceia care se încred în El. Cauza pentru care poporul Lui nu are o mai mare putere, este faptul că se încrede prea mult în propria înţelepciune şi nu-I dă prilej Domnului să-Şi desfăşoare puterea în favoarea lui.  Dumnezeu îi va ajuta în orice nevoie pe copiii Săi credincioşi, dacă aceştia îşi vor pune deplina încredere în El şi-L vor asculta cu credincioşie." Patriarhi şi profeţi, p.493.