12. Căutând pe Dumnezeu în rugăciune.

Un privilegiu minunat. "Domnul ne dă privilegiul de a-L căuta prin rugăciune stăruitoare, de a ne despovăra sufletele înaintea Lui, fără să-I ascundem nimic. El ne invită: "Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi vă voi da odihnă." O, cât de recunoscători ar trebui să fim faţă de Isus, care poate şi doreşte să ia asupra Lui toate nedesăvârşirile noastre.El ne întăreşte, ne vindecă toate bolile noastre, dacă aceasta este spre binele nostru şi spre slava Sa." Slujitorul medical, p. 16, 17.

Satana va răpune pe cei care nu caută pe Dumnezeu. "Toţi aceia care nu studiază cu seriozitate Scripturile, nu supun orice dorinţă şi intenţie a vieţii acestei conduite nerătăcitoare, toţi aceia care nu caută pe Dumnezeu ca să cunoască voinţa Sa, se vor abate cu siguranţă de la calea cea dreaptă şi vor cădea sub amăgirea lui Satana." Mărturii, vol. 5, p. 192.

Umblaţi în lumină. "Umblaţi fără încetare în lumina lui Dumnezeu. Cugetaţi ziua şi noaptea la caracterul Lui. Atunci veţi vedea frumuseţea Lui şi vă veţi bucura de bunătatea Lui. Inima voastră va fi încălzită de simţirea iubirii Lui. Veţi fi înălţaţi, ca şi cum aţi fi purtaţi pe braţe veşnice. Cu puterea şi lumina date de Dumnezeu, puteţi înţelege mai mult şi veţi putea săvârşi mai mult decât aţi crezut vreodată că este cu putinţă."  Divina Vindecare p. 513,514.