67. Feriţi-vă de amăgiri.

În timpul marilor reînviorări spirituale Satana caută să amăgească. "Cu tot declinul general al credinţei şi evlaviei, în aceste biserici sunt şi urmaşi adevăraţi ai lui Hristos. Înainte de revărsarea finală a judecăţilor lui Dumnezeu asupra pământului, în mijlocul poporului lui Dumnezeu se va manifesta o asemenea redeşteptare a adevăratei evlavii cum nu s‑a mai văzut din timpurile apostolice. Duhul şi puterea lui Dumnezeu vor fi revărsate peste copiii Săi. În acel timp mulţi se vor despărţi de acele biserici în care iubirea pentru lumea aceasta a luat locul iubirii pentru Dumnezeu şi Cuvântul Său. Mulţi, atât pastori, cât şi laici, vor accepta cu bucurie marile adevăruri pe care Dumnezeu le‑a rânduit să fie proclamate în acel timp pentru a pregăti un popor pentru a doua venire a Domnului. Vrăjmaşul sufletelor doreşte să împiedice această lucrare şi înainte ca să vină timpul pentru o asemenea mişcare, el va încerca să o împiedice introducând o contrafacere. În acele biserici pe care va reuşi să le aducă sub puterea lui amăgitoare, va face să pară că s‑a revărsat o binecuvântare deosebită de la Dumnezeu; se va manifesta, ceea ce va fi considerat, un mare interes religios. Mulţimile vor jubila că Dumnezeu lucrează în mod minunat pentru ele când, de fapt, aceasta este lucrarea altui spirit. Sub o mască religioasă, Satana va căuta să‑şi extindă influenţa asupra lumii creştine. " Tragedia veacurilor, p. 464.

Satana amăgeşte pe cei care se roagă nedorind să asculte de Dumnezeu. "În faţa celor mai hotărâte porunci ale lui Dumnezeu, bărbaţii şi femeile vor urma propriile lor înclinaţii, apoi cutează să se roage ca Dumnezeu să le îngăduie să umble împotriva voinţei Sale arătată în mod clar. Lui Dumnezeu nu-i plac asemenea rugăciuni. Satana se

apropie de asemenea persoane aşa cum s-a apropiat de Eva în Eden, şi le influenţează mintea astfel încât aceşti oameni povestesc despre aceasta ca fiind cea mai minunată experienţă pe care le-ar fi dat-o Domnul. O adevărată experienţă  va fi în armonie deplină cu legea naturii şi cu legile lui Dumnezeu." Mărturii, vol. 3, p. 72, 73.

"Avem nevoie să obţinem prin iluminare divină un discernământ pătrunzător, prin care să cunoaştem spiritul care vune de la Dumnezeu ... . Dacă nu vom veghe neîncetat vom fi biruiţi de vrăjmaş." Mesaje Selectate, vol. 2, p. 14, 15. *

"... dacă ne zidim pe noi înşine în credinţă, vom fi siguri sub ocrotirea Celui Atotputernic." Mărturii, vol. 5, p. 297.