45. Rugăciunea şi închinarea publică.

În prezenţa Sa. "Ar trebui să fie o inteligentă cunoaştere despre felul în care  putem veni în prezenţa lui Dumnezeu, cu respect şi evlavie sfântă, cu dragoste deplină." Mesaje Selectate, vol. 2, p. 315.*

Pe genunchi. "Este datoria noastră să îngenunchem atât la rugăciunea tainică, cât şi în public, pentru a prezenta cererile noastre lui Dumnezeu. Acest act demonstrează dependenţa noastră de El." Mesaje Selectate, p. 312.*

Un limbaj simplu. "Un limbaj elevat nu este potrivit când rugăciunea este înălţată de la amvon, când ne rugăm în mijlocul familiei sau în taină. Mai ales în rugăciunile publice, ar trebui să folosim un limbaj simplu, astfel încât ceilalţi să poată înţelege, să simtă şi să se unească cu noi în rugăciune." Lucrătorii Evangheliei, p. 177. *

În casa lui Dumnezeu. "Noi nu trebuie să venim în casa lui Dumnezeu spre a ne ruga pentru familiile noastre, dacă nu ne conduce un sentiment adânc al Spiritului lui Dumnezeu. În general, locul cel mai potrivit spre a ne ruga pentru familiile noastre, este altarul familial... . Când suntem în casa lui Dumnezeu, trebuie să ne rugăm pentru o binecuvântare prezentă şi trebuie să aşteptăm ca Dumnezeu să asculte iar El va răspunde rugăciunilor noastre." Mărturii, vol. 1, p. 145.

Rugăciuni scurte. "Rugăciunile înălţate în public, trebuie să fie scurte şi la subiect... . Unul sau două minute sunt îndeajuns pentru o rugăciune publică obişnuită." Lucrătorii Evangheliei, p. 175.