59. Vocea lui Dumnezeu către om.

Ascultă glasul Său. "Domnul Hristos trimite totdeauna solii, acelora care ascultă glasul Său." Divina Vindecare, p. 509.

Când orice glas amuţeşte. "Fiecare trebuie să-L audă vorbindu-i la inimă. Când orice glas amuţeşte şi aşteptăm în linişte înaintea Lui, tăcerea sufletului face şi mai clar glasul lui Dumnezeu." Hristos Lumina Lumii, p. 363.

Biblia, vocea lui Dumnezeu. "Biblia este glasul lui Dumnezeu care vorbeşte către noi, tot aşa de sigur ca şi când l-am putea auzi cu urechile noastre." Mărturii, vol 6, p. 393.

Datoria, vocea lui Dumnezeu. "Nu este nici un ajutor pentru bărbatul, femeia sau copilul, care nu ascultă şi nu se supune vocii datoriei; pentru că vocea datoriei este vocea lui Dumnezeu." Mărturii pentru predicatori, p. 402.

"Conştiinţa este vocea lui Dumnezeu." Mărturii, vol 5, p 120.

Glasul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. "Glasul lui Dumnezeu mai este auzit şi prin apelurile Duhului Sfânt, care se imprimă în sufletul nostru şi se dau la iveală în caracter." Mărturii, vol 5, p 512.