36. Când şi cum va răspunde Dumnezeu la rugăciune?

Răspunsul poate întârzia. "Noi trebuie să ne sprijinim pe Domnul şi să-L aşteptăm cu răbdare. Poate că răspunsul la rugăciunile noastre nu va veni aşa de repede cum am dori noi şi poate nu va fi exact ceea ce am cerut noi; dar Acela care ştie ceea ce este spre cel mai mare bine pentru copiii Săi, va da o şi mai mare binecuvântare, un mai mare bine decât acela pe care l-am cerut, dacă nu devenim necredincioşi şi descurajaţi." Fii şi Fiice ale lui Dumnezeu, p. 92.

Când şi cum. "Am văzut că servii lui Dumnezeu şi biserica se descurajează prea uşor. Când ei cer de la Tatăl lor ceresc lucruri despre care ei cred că au trebuinţă şi acestea nu vin imediat, atunci credinţa lor se clatină şi curajul lor dispare şi sentimentele de murmurare pun stăpânire asupra lor. Am văzut că aceasta displace lui Dumnezeu.

Fiecare credincios care vine înaintea lui Dumnezeu, cu inimă neprefăcută şi îşi înalţă către El cererile sale sincere, în credinţă, va primi răspuns la rugăciunile sale. Credinţa ta în făgăduinţele lui Dumnezeu nu trebuie să slăbească, chiar dacă nu vezi sau nu simţi răspunsul imediat la rugăciunile tale. Nu te teme a te încrede în Dumnezeu... .

Dumnezeu ne dă binecuvântări; şi dacă noi am putea pătrunde cu privirea în planurile Sale, am vedea în mod clar că El ştie mai bine ce este spre binele nostru, şi răspunde astfel la rugăciunile noastre. Nimic vătămător nu ni se va da, ci numai binecuvântarea de care avem nevoie, în locul a ceea ce am cerut, dar care nu este spre binele nostru, ci spre rău.

Am văzut că dacă nu primim imediat răspuns la rugăciunile noastre, noi trebuie să fim tari în credinţă şi să nu îngăduim neîncrederii a pătrunde în inimile noastre, căci aceasta ne desparte de Dumnezeu. Dacă credinţa noastră se clatină, nu vom primi nimic de la Dumnezeu. Încrederea noastră în Dumnezeu să fie tare şi când vom fi în cea mai mare nevoie, binecuvântarea va veni asupra noastră asemenea unei ploi de vară.

Când servii lui Dumnezeu se roagă pentru Spiritul Sfânt şi binecuvântare, răspunsul vine uneori imediat, dar nu întotdeauna vine şi dă binecuvântarea . În astfel de timpuri să nu pierdeţi nădejdea. Credinţa voastră să se prindă tare de fagăduinţa care va veni. Încrederea voastră în Dumnezeu să fie deplină, căci binecuvântarea cerută va veni atunci când aveţi cea mai mare nevoie de ea.

Am văzut că orice rugăciune, care este înălţată în credinţă şi dintr-o inimă sinceră, este primită de Dumnezeu; acela care îşi înalţă cerea, va primi răspuns, va primi binecuvântarea cerută, tocmai cânad va avea cea mai mare trebuinţă de ea şi adesea va întrece aşteptările. Nici o rugăciune a unui sfânt care este înălţată în credinţă, nu este pierdută." Mărturii, vol. 1, p. 120,121.

În credinţă, lucraţi şi rugaţi-vă. "Puneţi-vă încrederea în Dumnezeu. Rugaţi-vă mult şi credeţi. Îmcrezându-vă, nădăjduind, crezând, ţinând tare mâna puterii Nemărginite, voi veţi fi mai mult decât biruitori.

Adevăraţii lucrători umblă şi lucrează prin credinţă. Uneori ei obosesc urmărind înceata înaintare a lucrării, când lupta se dă cu putere între forţele binelui şi răului. Dar dacă refuză să se dea bătuţi, sau să fie descurajaţi, vor vedea cum norii se dau la o parte şi cum se împlineşte făgăduinţa eliberării. Prin ceaţa cu care i-a înconjurat Satana, ei vor vedea strălucirea razelor vii ale Soarelui Neprihănirii.

Lucraţi în credinţă şi lăsaţi rezultatele pe seama lui Dumnezeu. Rugaţi-vă în credinţă şi misterul providenţei Sale va aduce răspunsul ei. Uneori vi se va părea că nu aveţi succes. Dar lucraţi şi credeţi, punând în eforturile voastre credinţă, nădejde şi curaj. După ce aţi făcut tot ce aţi putut, aşteptaţi pe Domnul, mărturisind Cuvântul Său. Aşteptaţi nu cu nelinişte iritată, ci cu credinţă neclintită, cu încredere nezguduită." Mărturii, vol. 7, p. 245.

Pe cea mai bună cale, la cel mai potrivit moment. "Asigurarea aceasta este cuprinzătoare şi nelimitată, şi Cel care a dat‑o este credincios în îndeplinirea ei. Dacă nu primim lucrurile pe care le‑am cerut chiar atunci când ne‑am rugat, trebuie totuşi să credem că Dumnezeu aude şi că El va răspunde rugăciunilor noastre. Noi suntem aşa de greşiţi şi înguşti la vedere, încât uneori cerem lucruri ce n‑ar fi o binecuvântare pentru noi; dar Tatăl nostru ceresc, pentru că ne iubeşte, răspunde rugăciunilor noastre dându‑ne acele lucruri care sunt în adevăr spre binele nostru şi pe care noi înşine am dori să le avem dacă ochii noştri, luminaţi fiind de Duhul Sfânt, ar putea vedea lucrurile aşa cum sunt în realitate. Când ni se pare că nu primim răspuns la rugăciunile noastre, trebuie totuşi să ne prindem tare de făgăduinţele care ne sunt date, căci timpul răspunsului va veni cu siguranţă, şi vom primi binecuvântarea de care avem cea mai mare nevoie. Dar a pretinde ca rugăciunea să fie totdeauna împlinită chiar în felul dorit de noi, ar fi o îndrăzneală necuvenită din partea noastră. Dumnezeu este prea înţelept ca să poată greşi şi prea bun ca să reţină vreun bine de la cei ce umblă în neprihănire. Deci nu trebuie să ne temem a ne încrede în El, chiar dacă nu vedem imediat un răspuns la rugăciunile noastre. Să ne bizuim pe făgăduinţa Lui, care este sigură: “Cereţi şi vi se va da”." Calea către Hristos, p.96.