58. Rugaţi-vă pentru alţii.

Lucrarea începe în familie. "Aceia care doresc să lucreze pentru Dumnezeu, să înceapă în familie, printre membrii propriilor lor gospodării, în vecinătatea lor şi printre prietenii lor. Aici ei vor găsi un câmp misionar favorabil. Această lucrare misionară în familie este o încercare, care dă pe faţă destoinicia sau nedestoinicia lor pentru servire într0un câmp mai larg." Mărturii, vol 6, p. 428.

"În rugăciunea particulară, toţi au privilegiul de a se ruga cât de mult le place. Ei se pot ruga, pentru toate rudele şi prietenii lor." Mărturii, vol 2, p. 578.

Rugaţi-vă şi vorbiţi semenilor. "Sunt mulţi aceia care nu mai au nădejde. Aduceţi-le din nou razele soarelui. Mulţi si-au pierdut curajul. Adresaţi-le cuvinte de încurajare." Parabolele Domnului hristos, p. 418

Rugaţi-vă, rugaţi-vă. "Să nu ne rugăm doar pentru noi înşine. Să ne rugăm şi pentru aceia care ne-au făcut rău şi continuă să ne facă rău. Rugaţi-vă, rugaţi-vă mai ales în sufletul vostru! Nu daţi daţi Domnului odihnă, pentru că urechile Lui sunt gata să

asculte rugăciunea sinceră şi spontană, când sufletul este umilit înaintea lui." Comentarii biblice, p. 1141.

Rugaţi-vă pentru cei pe care îi vizitaţi. "Duioşia lui Hristos trebuie să umple inima lucrătorului. dacă aveţi dragoste pentru suflete, veţi căuta să le faceţi o imvitaţie duioasă. Veţi înălţa rugăciuni din imimă, umilite şi serioase, pentru aceia pe care îi vizitaţi. Mirosul cel plăcut al dragostei lui Hristos, se va manifesta în lucrarea voastră. Acela care şi-a dat propria Sa viaţă, pentru viaţa lumii, va lucra împreună cu slujitorii neegoişti, ca să influenţeze inimile oamenilor." Mărturii, vol 6, p. 70.

Rezultate minunate vor apărea mai târziu. "Isus invită pe credincioşii Săi cu o dragoste de nespus la bucuria Domnului lor. Bucuria Mântuitorului este să vadă în Împărăţia slavei, sufletele care au fost salvate prin agonia şi umilirea Sa. Cei răscumpăraţi vor fi părtaşi ai bucuriei Sale, când vor vedea printre cei fericiţi pe aceia care au fost câştigaţi pentru Hristos prin rugăciunile, eforturile şi sacrificiul lor iubitor. Când se vor aduna în jurul marelui tron alb, o bucurie de nespus va umple inimile lor, văzând pe aceia pe care ei i‑au câştigat pentru Hristos şi văzând că aceştia au câştigat pe alţii, iar aceştia la rândul lor pe alţii, toţi aduşi la limanul odihnei, să‑şi depună coroanele la picioarele lui Isus şi să‑L laude în erele nesfârşite ale veşniciei." Tragedia Veacurilor, p. 647.