43. Când rugăciunea este cea mai mare nevoie.

Trudiţi şi împovăraţi. "Invitaţi pe toţi cei nemulţumiţi cu starea lor să se pregătească pentru venirea lui Hristos şi toţi cei ce sunt împovăraţi şi greu apăsaţi să treacă deoparte. Rugaţi-vă cu şi pentru ei. Stăruiţi mai mult timp în rugăciune şi în cercetarea de aproape a Cuvântului. Faceţi pe toţi să primească dovezile reale ale credinţei în sufletele lor prin credinţa că spiritul Sfânt le va fi dăruit, pentru ca au flămânzit şi însetat după dreptate. Învăţaţi-i cum să se supună lui Dumnezeu, cum să creadă, cum să pretindă făgăduinţele Sale. Daţi pe faţă dragostea către Dumnezeu prin cuvinte de îmbărbătare şi mijlocire.

Luptaţi-vă mai mult în rugăciune către Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor. Lucraţi în mod dezinteresat şi hotărât, cu un spirit care nu se lasă niciodată. Faceţi să se vadă mai multă rugăciune, mai multă credinţă şi primire, mai multă conlucrare cu Dumnezeu." Mărturii, vol. 6, p. 65, 66.

" Rugăciunile serioase ale celor credincioşi, nu vor fi în zadar. Când Domnul va ieşi ca răzbunător, El va ieşi în acelaşi timp şi ca ocrotitor al tuturor acelora care au păstrat credinţa în curăţia ei şi s-au păzit pe ei înşişi neîntinaţi de lume. Acesta este timpul  în care dumnezeu a făgăduit că va răzbuna pe aleşii Săi -  care strigă către El ziua şi noaptea -  deşi rabdă îndelung pentru ei." mărturii, vol. 5, p. 209, 210.

Rugăciunea în întruniri şi comitete. "Când aceste comitete se întrunesc, se rosteşte doar o scurtă rugăciune, dar inimile celor de faţă nu sunt aduse în armonie cu Dumnezeu prin rugăciune serioasă şi stăruitoare, în credinţă vie, cu un spirit umilit şi zdrobit. Dacă lucrătorii se despart de Dumnezeu înţelepciunii şi puterii, ei nu mai pot să păstreze acea întegritate înălţătoare de suflet, în umblarea cu semenii lor, pe care o cere Dumnezeu. Fără înţelepciune divină, spiritul lor va fi întreţesut cu hotărârile pe care ei le iau. Dacă aceşti oameni nu sunt în comuniune cu Dumnezeu, atunci Satana va face parte cu siguranţă din comitetele lor, şi va trage foloase din starea lor neconsacrată." Mărturii, vol. 5, p. 560.

O mare răspundere. "O mare răspundere este pusă asupra bărbaţilor şi femeilor de rugăciune din toată ţara, de a înălţa cereri catre Dumnezeu, ca să respingă întunecimea celui rău şi să mai îngăduie încă câţiva ani de har, în care să lucrăm pentru Stăpânul nostru. Să strigăm către Dumnezeu ca îngerii să ţină cele patru vânturi până ce misionarii vor fi trimişi în toate părţile lumii şi vor vesti solia de avertizare împotriva neascultării de legea lui Iehova." Mărturii, vol. 5, p. 717.

Ca să amăgească poporul lui Dumnezeu. "Satana face pe mulţi să creadă că rugăciunea către Dumnezeu este nefolositoare şi că ar fi doare o formă. El ştie bine cât de necesară este meditaţia şi rugăciunea pentru a ţine pe urmaşii lui Hristos treji, spre a rezista vicleniilor şi amăgirilor lui." Mărturii, vol. 1, p. 295.

 

                   43. Când rugăciunea este

    cea mai mare nevoie.

 

 

Trudiţi şi împovăraţi. "Invitaţi pe toţi cei nemulţumiţi cu starea lor să se pregătească pentru venirea lui Hristos şi toţi cei ce sunt împovăraţi şi greu apăsaţi să treacă deoparte. Rugaţi-vă cu şi pentru ei. Stăruiţi mai mult timp în rugăciune şi în cercetarea de aproape a Cuvântului. Faceţi pe toţi să primească dovezile reale ale credinţei în sufletele lor prin credinţa că spiritul Sfânt le va fi dăruit, pentru ca au flămânzit şi însetat după dreptate. Învăţaţi-i cum să se supună lui Dumnezeu, cum să creadă, cum să pretindă făgăduinţele Sale. Daţi pe faţă dragostea către Dumnezeu prin cuvinte de îmbărbătare şi mijlocire.

Luptaţi-vă mai mult în rugăciune către Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor. Lucraţi în mod dezinteresat şi hotărât, cu un spirit care nu se lasă niciodată. Faceţi să se vadă mai multă rugăciune, mai multă credinţă şi primire, mai multă conlucrare cu Dumnezeu." Mărturii, vol. 6, p. 65, 66.

" Rugăciunile serioase ale celor credincioşi, nu vor fi în zadar. Când Domnul va ieşi ca răzbunător, El va ieşi în acelaşi timp şi ca ocrotitor al tuturor acelora care au păstrat credinţa în curăţia ei şi s-au păzit pe ei înşişi neîntinaţi de lume. Acesta este timpul  în care dumnezeu a făgăduit că va răzbuna pe aleşii Săi -  care strigă către El ziua şi noaptea -  deşi rabdă îndelung pentru ei." mărturii, vol. 5, p. 209, 210.

Rugăciunea în întruniri şi comitete. "Când aceste comitete se întrunesc, se rosteşte doar o scurtă rugăciune, dar inimile celor de faţă nu sunt aduse în armonie cu Dumnezeu prin rugăciune serioasă şi stăruitoare, în credinţă vie, cu un spirit umilit şi zdrobit. Dacă lucrătorii se despart de Dumnezeu înţelepciunii şi puterii, ei nu mai pot să păstreze acea întegritate înălţătoare de suflet, în umblarea cu semenii lor, pe care o cere Dumnezeu. Fără înţelepciune divină, spiritul lor va fi întreţesut cu hotărârile pe care ei le iau. Dacă aceşti oameni nu sunt în comuniune cu Dumnezeu, atunci Satana va face parte cu siguranţă din comitetele lor, şi va trage foloase din starea lor neconsacrată." Mărturii, vol. 5, p. 560.

O mare răspundere. "O mare răspundere este pusă asupra bărbaţilor şi femeilor de rugăciune din toată ţara, de a înălţa cereri catre Dumnezeu, ca să respingă întunecimea celui rău şi să mai îngăduie încă câţiva ani de har, în care să lucrăm pentru Stăpânul nostru. Să strigăm către Dumnezeu ca îngerii să ţină cele patru vânturi până ce misionarii vor fi trimişi în toate părţile lumii şi vor vesti solia de avertizare împotriva neascultării de legea lui Iehova." Mărturii, vol. 5, p. 717.

Ca să amăgească poporul lui Dumnezeu. "Satana face pe mulţi să creadă că rugăciunea către Dumnezeu este nefolositoare şi că ar fi doare o formă. El ştie bine cât de necesară este meditaţia şi rugăciunea pentru a ţine pe urmaşii lui Hristos treji, spre a rezista vicleniilor şi amăgirilor lui." Mărturii, vol. 1, p. 295.